top of page
Stan Bouman Kerk Terborg (10 van 69).jpg

HUISREGELS EVENEMENT

Om de orde en veiligheid tijdens de avond te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. 

1.    Bij het betreden van het evenement/gebouw gaat u akkoord met onze huisregels en verplicht u zichzelf aan deze regels te houden. Het bezoek aan ons evenement is geheel op eigen risico.

2.    Het evenement is alleen toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder met een geldig toegangsbewijs.

3.    Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs, welke op verzoek moet worden getoond. Zonder geldige identiteitsbewijs kan de toegang worden geweigerd.

4.    Voor uw en onze veiligheid kan er preventief worden gecontroleerd/gefouilleerd door een veiligheidsmedewerker. Niet meewerken betekent geen toegang, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. De instructies van medewerkers, organisatie en/of de veiligheidsdienst dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd.

5.    Op het evenement is een EHBO-post aanwezig. Bij calamiteiten volg hierbij te allen tijde de instructies op van onze medewerkers, organisatie en/of veiligheidsmedewerker.

6.    Het is niet toegestaan om glas, blik, plastic flessen, alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk, (steek)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen.

7.    Het is niet toegestaan om met plastic bekers/drank het evenement te verlaten.

8.    Personen die onder kennelijke invloed van drank, drugs en/of hallucinerende middelen verkeren, zullen geweigerd worden. Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs op het evenement is ten strengste verboden. Ook agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen tegenover medewerkers en/of andere bezoekers worden niet getolereerd. De bezoeker zal direct van het evenemententerrein worden verwijderd.

9.    Binnen roken is ten alle tijden verboden. Bij overtreding wordt de desbetreffende persoon erop aangesproken en zal hem/haar de toegang worden ontzegd. De eventueel hieruit voortvloeiende boetes zullen op de desbetreffende persoon worden verhaald. Roken is uitsluitend toegestaan op een door de organisatie aangewezen plek.

10.  Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen en/of te blokkeren.

11.  De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan het evenement. Gevonden voorwerpen kunt u afgeven aan de bar.

12.  Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.

13.  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gehoorschade die u oploopt tijdens uw bezoek. Wij adviseren u gehoorbescherming te dragen.

14.  Tijdens de avond kunnen er fotografen van de organisatie aanwezig zijn om videobeelden en/of foto’s te maken. Bij het betreden van het evenement stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

15.  Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg, aangrenzend aan het evenement/gebouw kan de medewerkers, organisatie en/of de veiligheidsdienst u de toegang weigeren.

bottom of page